Stormbringer  |  NEWS

Artikel in deuscher / englischer / polnischer Sprache

ENTROPIA - neues Album "Total" 17.03.23

Veröffentlicht am 24.11.2022 um 08:00 Uhr

Die polnischen Gestaltwandler ENTROPIA (psychedelischer Black Metal gemischt mit Krautrock, Elektronik und Sludge) werden ihr viertes Studioalbum "Total" am 17. März 2023 über Agonia Records veröffentlichen.

Die Mitglieder von ENTROPIA treten unter dem gemeinsamen Namen ULTRA auf. Sie kombinieren eine Reihe von Genres, gefiltert durch ein Prisma metallischer Extremität. Durch drei Studioalben - "Vesper" (2013), "Ufonaut" (2016) und "Vacuum" (2018) - haben ENTROPIA ihren Basissound vorangetrieben und weiterentwickelt, um eine einzigartige Klangperspektive zu entwickeln, die von Psychedelia durchtränkt ist. Letzteres spielt eine wichtige Rolle im Image und der konzeptionellen Herangehensweise der Band und bildet das neue Album "Total".

"Total" fasst alle vorherigen Folgen von ENTROPIA zusammen. Abgesehen von der Versuchung, dem Muster von "Vacuum" zu folgen, sprießen neue Ideen zugunsten eines weiteren musikalischen Wachstums. In diesem Sinne steht "Total" als brandneue Eröffnung und ruht auf dem Klang selbst entworfener Verstärker und vielschichtiger E-Gitarren-Kompositionen.

"Total" versucht, einen Einblick in unsere laufende und endlose Suche zu erhalten", kommentiert ENTROPIA. "Es konsolidiert die Erfahrungen und Fähigkeiten, die wir im Laufe der Jahre gesammelt haben, und stellt eine eigenständige, vollständige und vollständige Schöpfung dar. Eine Totalität, die den chaotischen Geist der Band widerspiegelt."

ENTROPIA nahmen "Total" im April 2022 im Studio Monochrom in den Bergen von Kotlina Kłodzka in Polen auf. Heinrich House Studio entwickelte, mischte und masterte das Album. "Total" ist vollgepackt mit Artworks von Zbigniew Bielak (Behemoth, Ghost, Mgła).

Tracklist:
1. Retox
2. Mania
3. Orbit
4. Total
5. Final


Polish shapeshifters ENTROPIA (psychedelic black metal mixed with krautrock, electronics and sludge) will release their fourth studio album "Total" on March 17th, 2023 via Agonia Records.

ENTROPIA's members perform under a joint moniker ULTRA. They combine a number of genres, filtered through a prism of metallic extremity. Through three studio albums - "Vesper" (2013), "Ufonaut" (2016) and "Vacuum" (2018) - ENTROPIA pushed and evolved its base sound to develop a unique sonic perspective, drenched in psychedelia. The latter plays a major part in the band's image and conceptual approach, and constitutes the new album, "Total".

"Total" encapsulates all previous installments of ENTROPIA. Pushing aside the temptation to follow along the same lines as "Vacuum", new ideas have sprout in favor of further musical growth. In this sense, "Total" stands as a brand new opening, and rests upon the sound of self-designed amplifiers and multi-layered electric guitar compositions.

"Total attempts to capture a glimpse of our ongoing and unending search," comments ENTROPIA. "It consolidates the experiences and skills we've amassed throughout the years, and constitutes a standalone, complete and utter creation; a totality, which reflects of the band's chaotic spirit."

ENTROPIA recorded "Total" in April of 2022 at studio Monochrom, located in the mountains of Kotlina Kłodzka in Poland. Heinrich House Studio engineered, mixed and mastered the album. "Total" is replete with artwork from Zbigniew Bielak (Behemoth, Ghost, Mgła).


Polska formacja ENTROPIA, spajająca w swojej muzyce elementy z pogranicza krautrocka, sludge i black metalu oraz muzyki elektronicznej, wyda nowy album zatytułowany "Total" 17 marca nakładem Agonia Records.

Członkowie zespołu występują pod wspólnym pseudonimem ULTRA. Ich muzyka łączy klika gatunków, spojonych ze sobą black metalową klamrą. Za sprawą trzech albumów - "Vesper" (2013), "Ufonaut" (2016) i "Vacuum" (2018) – ENTROPIA rozwinęła swoje podstawowe brzmienie, nadając mu wyjątkową perspektywę dźwiękową, przesiąkniętą psychodelią. Psychodelia odgrywa zasadniczą rolę w wizerunku i podejściu koncepcyjnym zespołu. Jest także fundamentem nowego albumu, "Total".

"Total" stanowi podsumowanie i jednoczesną klamrę kompozycyjną dla wcześniejszych dokonań ENTROPII. Mimo pokusy, aby kontynuować ścieżkę zarysowaną na poprzednim albumie - "Vacuum" - zespół postawił na świeże pomysły oraz dalszą muzyczną ewolucję. W tym sensie, "Total" jest w dyskografii ENTROPII nowym otwarciem, opartym o wielowątkowe kompozycję na gitarę elektryczną i brzmienie wzmacniaczy własnej konstrukcji.

"Album stanowił próbę uchwycenia w czasie trwającego procesu poszukiwań, który w przypadku Entropii nigdy nie ma określonego końca," komentuje zespół. "Skupiając niczym w soczewce wszystkie nabyte dotąd doświadczenia i umiejętności, w naszym odczuciu jest tworem totalnym, osobnym i kompletnym, oddającym w pełni chaotycznego ducha zespołu."

"W warstwie muzycznej i tekstowej album opowiada o konfrontacji poczucia wewnętrznej siły i spełnienia ze świadomością nieuchronności przemijania. Jest narracją dla próby uchwycenia rzeczywistości, taką jaką jest – TERAZ. Będąc o wszystkim, staje się jednocześnie o niczym, niczym destylat obrazując mentalny proces dotarcia do elementarnej prawdy psychodelicznej równającej się ZERO."

Album "Total" został zarejestrowany w kwietniu 2022 roku w studiu Monochrom położonym w górach Kotliny Kłodzkiej. Za realizację płyty, miks i mastering odpowiada Heinrich House Studio. Okładkę płyty wykonał Zbigniew Bielak (Behemoth, Ghost, Mgła).

Quellenangabe: Agonia Records
Fotocredits: ENTROPIA
Weitere Infos: Entropia

WERBUNG: Hard
ANZEIGE